PYRAMIS METALLOURGIA A.E. Zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Úvod
O nás
Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky („stránky“) provozované společností PYRAMIS METALLOURGIA A.E. (PYRAMIS) a na zpracování osobních údajů společností Pyramis ve smyslu těchto zásad ochrany osobních údajů. Pro účely těchto zásad definuje společnost PYRAMIS pojem „návštěvník“ jako fyzickou osobu, která navštíví tyto webové stránky.

Pro společnost PYRAMIS je ochrana a zabezpečení osobních údajů návštěvníků našich webových stránek velmi důležitá. Společnost PYRAMIS se zavazuje chránit údaje, které s námi sdílíte. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak zpracovává informace shromažďované přes webové stránky a platformu společnosti, které lze použít k přímé či nepřímé identifikaci fyzické osoby (osobní údaje).
 
Veškeré informace uložené na webových stránkách společnosti PYRAMIS jsou považovány za důvěrné. Všechny informace jsou bezpečně uloženy a mají k nim přístup pouze oprávněné osoby. Společnost PYRAMIS zavádí a používá technická, bezpečnostní a organizační opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a použitím a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením, krádeží nebo zveřejněním.
 

Shromažďování a používání
Návštěvníci
 
Navštívením těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto zásadách. Pokud s podmínkami uvedenými v těchto zásadách nesouhlasíte, nenavštěvujte tyto webové stránky. Společnost PYRAMIS může shromažďovat a uchovávat záznamy o návštěvnících svých webových stránek pro účely vykazování a pro statistické účely, kdy se používají jako základ pro marketing a vývoj webových stránek. Můžeme zaznamenat vaši IP adresu a používat soubory cookie. Společnost PYRAMIS může přidat informace shromážděné v rámci sledování zobrazení stránky. Dále může společnost PYRAMIS shromažďovat a zpracovávat jakékoli osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách, např. při registrování na události nebo přihlašování k odběru informací a newsletterů.
 
Mezi takové osobní údaje může patřit:
 • vaše IP adresa,
 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše e-mailová adresa,
 • vaše země,
 • vaše společnost,
 • váš status (zda jste fyzická osoba, prodejce nebo výrobce).

Účely zpracování osobních údajů
Společnost PYRAMIS shromažďuje prostřednictvím služby Google Analytics údaje o návštěvách na webových stránkách, a to včetně počtu návštěvníků a návštěv, geolokačních údajů, doby strávené na stránkách, o stránkách, na které se kliklo, a o navštívených stránkách.
 
Společnost PYRAMIS používá shromážděné údaje pro účely komunikace s návštěvníky a ke zlepšování svých webových stránek na základě analýzy toho, jak se návštěvníci po jejích webových stránkách pohybují. Společnost PYRAMIS někdy používá shromážděné neosobní údaje ke zlepšování designu a obsahu stránek a k personalizaci zkušenosti návštěvníka na stránkách.
 
Sdílení osobních údajů
Osobní údaje, které poskytnete, budou k dispozici společnosti Pyramis, našim přidruženým společnostem a důvěryhodným externím poskytovatelům služeb a dodavatelům pro tyto účely:
 • zpracování poptávek přijatých přes stránky,
 • registrace k odběru a rozesílání newsletterů,
 • provádění průzkumu trhu a rozvoje obchodu,
 • poskytování informací o produktech a propagačních akcích, které by vás mohly zajímat
 • v souvislosti s průzkumy týkajícími se našich produktů a stránek,
 • jakýkoli jiný účel uvedený v době, kdy dobrovolně poskytnete své osobní údaje.

Marketing
 • Dle potřeby můžeme používat vaše údaje k zasílání automatizovaných e-mailových zpráv nebo marketingových materiálů ohledně našich služeb a služeb externích poskytovatelů, a to vždy s vaším předchozím souhlasem. Tyto e-mailové zprávy mohou obsahovat prvky, které nám pomohou se ujistit, že jste zprávu dostali a byli schopni ji otevřít.
 • Z odběru těchto marketingových e-mailových zpráv se můžete kdykoli bezplatně odhlásit tak, že na zprávu odpovíte „odhlásit odběr“ v předmětu zprávy, nebo postupem podle pokynů uvedených v marketingovém sdělení.

Soubory cookie
Soubory cookie jsou malé informace, které webové stránky odesílají na pevný disk návštěvníka. Soubory cookie nelze používat ke spouštění programů ani nemohou na váš počítač zanést virus. Pokud budete pokračovat v návštěvě těchto webových stránek, souhlasíte s umístěním souborů cookie na vašem zařízení. Pokud se rozhodnete naše soubory cookie nepřijmout, nemůžeme zaručit, že vaše návštěva bude tak uspokojující, jak by jinak mohla být.
 
Odkazy na jiné stránky
Mějte na paměti, že při návštěvě našich stránek mohou návštěvníci používat odkazy na jiné stránky, na které nemáme žádný vliv. Společnost PYRAMIS není odpovědná za obsah ani zásady ochrany osobních údajů na takovýchto jiných stránkách.

Zpracování v Evropském hospodářském prostoru (EHS)
Od 25. května 2018 nahrazuje směrnici EU 95/46/ES a místní předpisy vycházející z této směrnice nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost PYRAMIS zpracovává osobní údaje tak, jak je uvedeno ve směrnici a nařízení GDPR.

Společnost PYRAMIS dodržuje směrnici 95/46/ES z roku 1995 i nařízení GDPR ze dne 25. května 2018 Veškeré údaje, které společnost PYRAMIS shromažďuje formou pozvánek, registrací nebo průzkumů, se budou ukládat výhradně na zabezpečených hostingových zařízeních.
 
Společnost PYRAMIS uzavřela se svým poskytovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů, která zajišťuje souhlas se směrnicí. Veškerý hosting probíhá v souladu s těmi nejpřísnějšími předpisy o zabezpečení.

Uchovávání a výmaz
Společnost PYRAMIS nebude uchovávat údaje déle, než je nezbytné ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo než to vyžadují platné zákony či právní předpisy. Co se týče údajů, které jsou obsaženy v reakcích na dotazy, má společnost PYRAMIS kontrolu nad účelem shromažďování údajů a nad dobou, po kterou lze osobní údaje uchovávat.

Přijetí těchto podmínek
Předpokládáme, že všichni návštěvníci našich webových stránek spravovaných společností PYRAMIS si tento dokument pečlivě pročetli a souhlasí s jeho obsahem. Pokud někdo s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasí, měl by přestat naše webové stránky a platformu používat. Vyhrazujeme si právo změnit své zásady ochrany osobních údajů dle potřeby. Pokud budete webové stránky společnosti PYRAMIS používat i poté, co jste byli o takových změnách těchto podmínek informováni, vyjadřujete tím přijetí revidovaných zásad ochrany osobních údajů.

Zákonná povinnost poskytnout důvěrné informace
Osobní údaje uživatele poskytneme bez předchozího souhlasu uživatele pouze v případě, že máme důvod se domnívat, že sdělení těchto informací je nezbytné ke zjištění totožnosti, ke kontaktování nebo k zahájení soudního řízení vedeného proti osobě nebo osobám, které jsou podezřelé z porušení vlastnických nebo jiných práv společnosti PYRAMIS nebo jiných osob, které by mohly být poškozeny aktivitami uživatele, nebo osob, které by mohly (úmyslně nebo jinak) tato vlastnická či jiná práva porušit. Osobní údaje můžeme poskytnout, pokud se důvodně domníváme, že je to naše zákonná povinnost.

Další informace
Máte-li nějaké další otázky týkající se údajů, které společnost PYRAMIS uchovává, nebo toho, jak se používají, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na této adrese: marketing@pyramis.gr