Pyramis Group


Certifikace
Jakost výrobků

"Společnost je oddaná poskytovat tu nejvyšší jakost všech svých výrobků s certifikací CE. Jejím hlavním cílem je spokojenost zákazníků. Dodržuje systém řízení jakosti, který je v souladu s normou ISO 9001:2015 a zajišťuje vysoké standardy jakosti svých výrobků a procesů. "
Její systém environmentálního managementu je v souladu s normou ISO 14001:2015, která zajišťuje funkční a manažerské úsilí o prevenci znečištění, neustálé zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí a dodržování platných zákonů na ochranu životního prostředí.
Navíc se společnost Pyramis řídí systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normou ISO 45001:2018, která poskytuje rámec pro aktivní snižování rizik na pracovišti a prokazatelné zlepšování zdraví a duševní pohody při práci.
A konečně, společnost Pyramis v souladu s normou ISO 28000:2007 vyhodnocuje a řídí bezpečnostní hrozby, které vznikají v dodavatelském řetězci.

 
Certifikace
ISO 9001:2015

Systém řízení jakosti

ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu

ISO 45001:2018

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 28000:2017

Systémy managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce