Vize a hodnoty

Být silnou, soutěživou, ziskovou a mezinárodně uznávanou skupinou společností, která svým zákazníkům nabízí kompletní rozsah výrobků za současného respektování životního prostředí.
Naše zásadní hodnoty...
  • Upřímnost
  • Integrita
  • Spolehlivost
  • Týmová práce
  • Oddanost naplnění cílů a priorit společnosti
  • Odpovědnost
  • Profesionalismus, efektivita
  • Uznání a ocenění individuálního i skupinového úsilí
  • Rozšiřování znalostní báze
  • Sebeuvědomělost a sebekritika

plus

...Vášeň pro práci...