Jakost a prostředí

Jakost byla u společností Pyramis vždy považována za jednu z priorit. Společnost se zaměřuje na takovou kvalitu a dokonalost u všech výrobků a služeb, aby očekávání zákazníků byla dosažena nebo překonána. Právě tyto zásadní faktory dávají společnosti Pyramis výhodu oproti konkurenci.

Systém týkající se životního prostředí

Ve vztahu k životnímu prostředí uplatňuje společnost Pyramis stejnou filozofii, jaká platí pro její systém kvality; tím si zajistila certifikáty podle norem EMAS a ISO 14001, týkající se životního prostředí. Certifikát EMAS je dobrovolný a vyzdvihuje kladný vztah společnosti k životnímu prostředí. Pro společnost Pyramis je životní prostředí zásadním tématem a klíčovou složkou její strategie. To se projevuje ve všech oblastech podniku a zaručuje, že veškeré výrobní metody a výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí. Společnost Pyramis je zcela zaměřena na zásobování zákazníků k jejich maximální spokojenosti, včetně aktivních a účinných aktivit v zájmu ochrany životního prostředí.

Systém jakosti
Společnost Pyramis bere na vědomí, že dodávání kvalitních výrobků spočívá ve výběru spolehlivých materiálů a nadčasového designu, aby cena výrobků byla odrazem jejich skutečné hodnoty. Společnost Pyramis si osvojila celou řadu indikátorů jakosti na všech úrovních; ty zajišťují, že dodaný výrobek naplní veškerá očekávání uživatelů.

Společnost Pyramis je držitelem certifikátu ISO 9001:2000, který zajišťuje vysoký standard jakosti u jejích výrobků a postupů.

ISO 9001:2015   
ISO 14001:2015   
BS OHSAS 18001:2007